سياسي اجتماعي

شخصیت سیاسی مسلمان

شخصیت سیاسی مسلمان

دکتر یوسف قرضاوی

شخصیتی که عقیده و شریعت و عبادت و نربیت اسلامی از انسان مسلمان می سازد ، امکان ندارد که شخصیتی سیاسی نباشد . مگر آنکه اسلام به درستی فهمیده نشود ، یا رهنماییها ی آن به خوبی به اجرا در نیاید .

وقتی که اسلام فرضیه ای مانند : امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از مسئولیتهای مسلمان معین می نماید ، و از آن به عنوان ، اندرز گفتن به  فرمانروایان یاد می کند ، و حتی بر اساس این حدیث که الدین النصیحه تمامی دین را اندرز و نصیحت می شمارد . و گاهی از آن به عنوان تواصی به حق و تواصی به صبر که از شروط اساسی نجات از زیان و خسران دنیا و آخرت است – یاد می نماید .

اما اکنون متاسفانه دخالت مسلمان در امور عمومی مسلمانان را دخالت در امور سیاسی می نامند ؟!

برترین جهاد

بهترین جهاد مبارزه با فساد و ستمکاری است . پیامبر گرامی (ص)انسان مسلمان را به مبارزه با فساد سیاسی داخلی تشویق  می فرماید و آن را از جهاد و رویارویی با جهاد خارجی برتر می داند . و زمانیکه از ایشان در مورد بهترین جهاد سوال شد فرمود 🙁 (برترین جهاد بیان حق رو در روی فرمانروایان ستمکار است)) .

 زیرا فساد داخلی است که زمینه را برای تهاجم خارجی و تسلط بیگانگان فراهم می گرداند .

و شهادت را در این مورد یکی از بهترین انواع شهادت به شمار می آورد .و می فرماید :

(( سید الشهدا حمزه و بعد از او کسی است که رودروی فرمانروای ستمکار بایستد و او را به نیکی فرا خواند و از بدی بر حذری دارد ، هر چند فرمانروا او را به قتل رساند .))

و نهال مقابله با ظلم و ستم و رویارویی با ستمکاران را در نهاد و اعماق درون انسان می کارد . در دعای قنوتی که از اب مسعود روایت شده و در مذهب حنفی و … معمول است ، آمده است :(( پروردگارا تو را سپاس می گوثییم و به تو کفر نمی ورزیم ، واز کسی که تو را نافرمانی نماید ، فرمانبرداری نمی کنیم و از او دوری می جوییم .))

و برای نجات انسانهای سرکوب شده و گرفتار شدگان به دست ستمکاران با شیواترین عبارات مسلمانان را تشویق به جنگ و مبارزه می نماید و می فرماید :

$tBur ö/ä۳s۹ Ÿw tbqè=ÏG»s)è? ’Îû È@‹Î۶y™ «!$# tûüÏÿyèôÒtFó¡ßJø۹$#ur šÆÏB ÉA%y`Ìh۹$# Ïä!$|¡ÏiY۹$#ur Èbºt$ø!Èqø۹$#ur tûïÏ%©!$# tbqä۹qà)tƒ !$oY­/u‘ $oYô_̍÷zr& ô`ÏB Ínɋ»yd Ïptƒös)ø۹$# ÉOÏ۹$©à۹$# $ygè=÷dr& @yèô_$#ur $uZ©۹ `ÏB šRà$

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا