فلسفه

 • اندیشهPhoto of فنون فلسفه ، یا نور توحید قرآنی، کدام یک راهگشاست؟

  فنون فلسفه ، یا نور توحید قرآنی، کدام یک راهگشاست؟

  فنون فلسفه ، یا نور توحید قرآنی، کدام یک راهگشاست؟ نویسنده: سعید نورسی / مترجم: داود وفایی   امید یازدهم: فنون فلسفه ، یا نور توحید قرآنی، کدام یک راهگشاست؟ پس از بازگشت از اسارت با برادر زاده ام مرحوم عبدالرحمان در بنای مجللی در بلندی های چاملیجای استانبول ساکن بودم. زندگی آن دوره من از نظر حیات دنیوی برای…

  ادامه »»»
 • اندیشهPhoto of آیا حقیقت دست یافتنی است یا حقیقت سیال است؟ دین چگونه ضامن حقیقت می شود؟

  آیا حقیقت دست یافتنی است یا حقیقت سیال است؟ دین چگونه ضامن حقیقت می شود؟

  آیا حقیقت دست یافتنی است یا حقیقت سیال است؟ دین چگونه ضامن حقیقت می شود؟ نویسنده: محمد حامدی 🔴 سوال یکی از مخاطبین کانال: با سلام سیر پیشرفت فلسفه در غرب به این مرحله رسیده است که هیچ گونه حقیقتی دست یافتنی نیست و وجود ندارد؛ با توجه به این مسئله، دین چگونه ضامن حقیقت می‌شود؟ همچنین دین چگونه افسردگی…

  ادامه »»»
 • اندیشهPhoto of فهم کارکرد دین در پرتو فلسفه و اهداف کلی آن

  فهم کارکرد دین در پرتو فلسفه و اهداف کلی آن

  ? فهم کارکرد دین در پرتو فلسفه و اهداف کلی آن نویسنده: جلیل بهرامی نیا دنیا به تعبیر مولوی یک مَسبَع یعنی “درندەگاه” و سرای کشاکش و همستیزی است؛هابز هم در توصیف انسان،کم نگذاشته و انسان را گرگ انسان نامیده است؛سنایی غزنوی نیز،این جهان را لاشه یک مردار و دنیاپرستان را کرکس هایی خوانده که همواره با نوک و چنگال…

  ادامه »»»
 • اندیشهPhoto of مقایسه اسلوب قرآن با فلسفه گذشته و معاصر در بررسی حقایق

  مقایسه اسلوب قرآن با فلسفه گذشته و معاصر در بررسی حقایق

  مقایسه اسلوب قرآن با فلسفه گذشته و معاصر در بررسی حقایق نویسنده : : محمد فرید وجدی / مترجم: ابوبکر حسن زاده حقایق را چگونه بر اساس اسلوب قرآن مورد بررسی قرار دهیم؟ در این دنیای بیکران و سرسام آور، انسان با مجهولات بی حد و مرزی رو به رو است؛ در حالت ضعف و ناتوانی بدون اختیار در میان…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن