تربیت، اخلاق و تزکیهمطالب جدیدمقالات

امروز چگونە قربانی کنیم؟

امروز چگونە قربانی کنیم؟

نویسنده: علی رحمانی

 

دوستان، آشنایان، خواهران و برادران، هر کجا کە هستید، دور و نزدیک از تە دل سلام و درودم  نثارتان باد و برایتان آرزوی سربلندی در دنیا و آخرت را خواستارم.

عزیزان، همانگونە کە مستحضرید، حج و عید قربان و قربانی و سفر بە آن مکان های مبارک، از نام پیامبر خداوند، -ابراهیم درود خداوند بر او باد- قهرمان توحید و یکتاپرستی جدا نمی شوند، در تمام ثانیە و وقت‌های آن سفر، همراە با نام ابراهیم و یاد خیر ابراهیم عجین است، ابراهیم همیشە در حال قربانی دادن بود، با رفتن داخل آتش، با دربەدری و آوارگی از جا و مکان خویش، با امر کردن بە ساخت خانە خدا و قربانی کردن جگرگوشە خود و چیزهای بسیار دیگری، کە همە اینها سرمشق هستند و سرمشق گونە هم باقی خواهند ماند.

 

ریشە بسیاری از پیامبران بە نسب پدرشان بر می گردد و بە خاطر همین ها و چیزهای بسیار دیگری، بە تنهایی خودش امتی است و بە دستور خداوند و با صدای زلال، مردم را بە یکتاپرستی و رفتن بە سوی قبلە فرا می خواند و از آن موقع تا قیامت، صدایش مدام پخش می شود و تمام دنیا را پوشش دادە است . هیچ کسی هم نمیتواند آن صدا را خاموش کند.

در این مورد بخوانید: قربانی و بندگی مخلصانه را از ابراهیم و اسماعیل باید آموخت! 

 

بە همین خاطر ضروریست کە مسلمانان هم با پیروی از ابراهیم پیامبر، همیشە برای قربانی دادن آمادە باشند و با بکار بردن آن در راە خداوند، قربانی کردن و قربانی دادن، با پرهیز از حرام، قربانی دادن و قربانی کردن بە وسیلە مقابلە با نفس و هوا و آرزو و رام کردن آن بە شیوەای کە خداوند می خواهد، قربانی دادن و قربانی کردن با اشاعە رفتار و کردار و گفتار نیک، قربانی دادن و قربانی کردن با دستگیری و کمک بە نیازمندان و مستمندان و دلخوش کردنشان، قربانی دادن و قربانی کردن با تلاش و کوشش برای درست کردن و فراهم نمودن جامعەای کە ستم و بی عدالتی در آن وجود نداشتە باشد و یکسانی و برادری، انسانیت و ایمان بر آن بالش را بگستراند، قربانی دادن و قربانی کردن با بە جا آوردن صلە رحم و دیدار از قوم و اقربا و دوستان و عزیزان، در کنار هم بودن در خوشی و ناخوشی های زندگی، قربانی دادن و قربانی کردن با چشم پوشی از خطاهای دیگری و پاک کردن دل و درون از کینە و بغض و دور کردن شیطان از آن و سنگسارکردنش. وقتی کە دارای چنین خصایصی باشیم، هر روزمان عید است و همیشە آمادە برای قربانی دادن و قربانی کردن آمادە هستیم، با جان و مال و وقت و احساس و سرزمین..

 

از خداوند منان خواستارم کە برای فراهم آوردن چنین زندگی‌ای، ما را مورد توفیق و عنایت خود قرار دهد. خداوندا با رحم و شفقت و کرم خود طاعت و عبادت همە ما را پذیرا باش.

 

همە ما با دلی پاک و صاف از یکدیگر طلب حلالیت نماییم و از صمیم قلب هم از خداوند بخواهیم کە با رحم و مهربانی خود ما را آزاد و حلال کند و گناهانمان را مورد بخشش قرار دهد، بخصوص از همە شما عزیزان، حلالیت را می طلبم و حلالم کنید.

کوچک شما

علی رحمانی، سنندج

عید قربان سال ۱۳۹۹

ترجم ەشدە از کانال دین پژوهـان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا