تربیت، اخلاق و تزکیهمطالب جدیدمقالات

امروز چگونە قربانی کنیم؟

امروز چگونە قربانی کنیم؟

نویسنده: علی رحمانی

 

دوستان، آشنایان، خواهران و برادران، هر کجا کە هستید، دور و نزدیک از تە دل سلام و درودم  نثارتان باد و برایتان آرزوی سربلندی در دنیا و آخرت را خواستارم.

عزیزان، همانگونە کە مستحضرید، حج و عید قربان و قربانی و سفر بە آن مکان های مبارک، از نام پیامبر خداوند، -ابراهیم درود خداوند بر او باد- قهرمان توحید و یکتاپرستی جدا نمی شوند، در تمام ثانیە و وقت‌های آن سفر، همراە با نام ابراهیم و یاد خیر ابراهیم عجین است، ابراهیم همیشە در حال قربانی دادن بود، با رفتن داخل آتش، با دربەدری و آوارگی از جا و مکان خویش، با امر کردن بە ساخت خانە خدا و قربانی کردن جگرگوشە خود و چیزهای بسیار دیگری، کە همە اینها سرمشق هستند و سرمشق گونە هم باقی خواهند ماند.

 

ریشە بسیاری از پیامبران بە نسب پدرشان بر می گردد و بە خاطر همین ها و چیزهای بسیار دیگری، بە تنهایی خودش امتی است و بە دستور خداوند و با صدای زلال، مردم را بە یکتاپرستی و رفتن بە سوی قبلە فرا می خواند و از آن موقع تا قیامت، صدایش مدام پخش می شود و تمام دنیا را پوشش دادە است . هیچ کسی هم نمیتواند آن صدا را خاموش کند.

در این مورد بخوانید: قربانی و بندگی مخلصانه را از ابراهیم و اسماعیل باید آموخت! 

 

بە همین خاطر ضروریست کە مسلمانان هم با پیروی از ابراهیم پیامبر، همیشە برای قربانی دادن آمادە باشند و با بکار بردن آن در راە خداوند، قربانی کردن و قربانی دادن، با پرهیز از حرام، قربانی دادن و قربانی کردن بە وسیلە مقابلە با نفس و هوا و آرزو و رام کردن آن بە شیوەای کە خداوند می خواهد، قربانی دادن و قربانی کردن با اشاعە رفتار و کردار و گفتار نیک، قربانی دادن و قربانی کردن با دستگیری و کمک بە نیازمندان و مستمندان و دلخوش کردنشان، قربانی دادن و قربانی کردن با تلاش و کوشش برای درست کردن و فراهم نمودن جامعەای کە ستم و بی عدالتی در آن وجود نداشتە باشد و یکسانی و برادری، انسانیت و ایمان بر آن بالش را بگستراند، قربانی دادن و قربانی کردن با بە جا آوردن صلە رحم و دیدار از قوم و اقربا و دوستان و عزیزان، در کنار هم بودن در خوشی و ناخوشی های زندگی، قربانی دادن و قربانی کردن با چشم پوشی از خطاهای دیگری و پاک کردن دل و درون از کینە و بغض و دور کردن شیطان از آن و سنگسارکردنش. وقتی کە دارای چنین خصایصی باشیم، هر روزمان عید است و همیشە آمادە برای قربانی دادن و قربانی کردن آمادە هستیم، با جان و مال و وقت و احساس و سرزمین..

 

از خداوند منان خواستارم کە برای فراهم آوردن چنین زندگی‌ای، ما را مورد توفیق و عنایت خود قرار دهد. خداوندا با رحم و شفقت و کرم خود طاعت و عبادت همە ما را پذیرا باش.

 

همە ما با دلی پاک و صاف از یکدیگر طلب حلالیت نماییم و از صمیم قلب هم از خداوند بخواهیم کە با رحم و مهربانی خود ما را آزاد و حلال کند و گناهانمان را مورد بخشش قرار دهد، بخصوص از همە شما عزیزان، حلالیت را می طلبم و حلالم کنید.

کوچک شما

علی رحمانی، سنندج

عید قربان سال ۱۳۹۹

ترجم ەشدە از کانال دین پژوهـان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا