خانه ---> دعوت و داعی ---> نزول اجلاس و عجين با خاك شدن(مصلحان واقعی)
دعوت جمعی

نزول اجلاس و عجين با خاك شدن(مصلحان واقعی)

 
نزول اجلاس و عجين با خاك شدن(مصلحان واقعی)

مي شود از آن بالا بالاها ، پايين آمد و
همنشين خـاك شد. نمي تـوان بـر بلنداي آسمان رفت و حـال زمينيان را درك كرد؛ يا
اينكه آنان را به سوي افقهاي بلند دعوت كرد ، بدون اينكه خـود پايين آمد و دستي
جهت ياري دراز كرد. ابر آسمان تا وجود خـود را ذوب نكند و از طاق آسمان فـرود
نيايد شرفي نمي يابد و عزتي نمي بخشد. گـر قصد باريـدن نكند ، بازيچة دست باد است
و هر جا باد امر كند خواهد رفت و ويلان آسمانها خواهد گرديد بدون هيچ خير و بركتي.
از ديگر سو اينجا خاكي خشك و لم يزرع است كه براي جرعه اي آب له له ميزند. كجـاست
آن كـريم ابري كـه جان ماية خـود را بي هيچ منّتي عرضه دارد و جـان تـازه اي در
اين برهـوت بدمد؟ درختـان تنومند ساليـان دور نيز ، بي رمق مانـده و عطشي جانكاه
وجودشان را فرا گرفته است. خداوندا ! گر ابرهاي آسمان قصد باريدن نكنند ، اين مايه
ي حيات را كجا مي توان يافت؟

 

مصلحـان واقعي ابـرهاي پُر باريند كـه نه
خـود را لايق مانـدن در آسمان مي دانند و نـه خود را به دست بـاد هـوا و هـوس مي
سپارند. آنان ذرّه ذرّه وجود خود را ذوب مي كنند تا آب حياتي گردند در گلوي خشكيده
نسل بشر. آنان مي دانند كه ماندنشان در آسمان دين چند صباحي بيش نيست؛ كه اگر
باريدن نياغازند ، لاجرم صحنه را ترك خواهند گفت.

 

سزاوار نيست مصلحان را ، كـه گوشه اي اختيار
كنند و انتظار داشته باشند ، ديگران به سوي آنان بيايند و خود طالب دين گردند؛ كه
اگـر اينگونه بود اسلام جز در وجود پيامبر ، در وجود كس ديگري جـاري نمي گشت. آنان
مي آيند تا فاصله ها را در هم بكوبند و در فراخوان همگان به سوي دين خدا ، كوي و
برزن را در نوردند. آنانكه خود را در قلة قاف يافته اند و نظري به كوهپايه ندارند
و غرق درياي مدينه فاضله ي ساخته ي دست خويشند و مي پندارند كه وظيفه ي خود را در
قبـال دين به تمام و كمـال ادا كرده اند و مي كنند ، اُسـوه و الگوي خويش پيامبر (ص)
را فراموش كـرده اند كه لحظه اي در راه تبليغ دين خـدا ، در بدترين شرايط ، تعلل و
سستي به خود راه نداد و نياسود.

 

مصلحان هيچگاه خود را به امـوري پيش پا
افتاده در دين مشغول نمي دارند كه از ديگـر سو ، عمل مهمتر را كنـاري بنهند؛ به
عنـوان نمونه ، هرگـز آنان نمي پسندند چنين عملي را؛ (( پيمـودن راهي به نسبت
طـولاني ، هـزينه بـردار و وقت گير ، جهت امـوري كه اگـر نگـوييم دست ساز بشر
امـروزيست ، كه جـزء امور پيش پا افتـاده در دين است. ))؛ اين واقعيت در حـالي روي
مي دهـد كـه سالهـاست همسايه هايي دارد و اين وظيفـه را در خـود احسـاس نكـرده كـه
ميهمانشـان گـردد و حضـورش را در آنجـا ، دعوتي عملي نه زبـاني ، به سـوي دين خدا
گردانـد. همه مي دانيم كه چه شفارشاتي از سوي پيامبر رحمت (ص) نسبت به حقـوق همسايه
شده است. اين تنهـا ذكـر نمونـه اي بـود و بس. مي طلبد كه آنان ، توجـه به ريـز و
درشت مسايل دين را با توجه به اولويت آنهـا در نظر گـرفته و قاعدة «اهم» سپس «مهـم»
را هيچگاه از ياد نبرند.

 

مصلحان چون رودهايي پُر آبند كه بـركت خود
را به همه جا مي رسانند؛ همانند آن بزرگ مرد عرصه ي دعوت كه ، چهل هزار از پنجاه
هزار روستاي كشور مطبوعش را جهت اداي دَين خود به دين خدا پيمود و آنچنان خود را
در زندگي همگان ذوب كـرد كه تا دنيا دنياست همچـون خوني در رگهاي مـردمان آن ديار
و ديگـر مردمان ، جـاريست. به اميـد روزي كـه هيچكس احساس نكند كه بزرگان دين با
آنان فاصله دارنـد و خـود را از آنان بالاتر مي پندارند و باز هم به اميد روزي كه
بزرگان دين ، ميزباني را كنـاري بنهند و خـود مهمان ديگران گردند. و دگر بار به
اميد روزي كه آنان به جاي اينكه ديد و بازديدهايشان را در ميان خود گسترش دهند ،
نظري به خانه هاي عوام مسلمانان نيز داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@