الله - خداوندمطالب جدید

مناجات شیخ ابوالحسن خرقانی

مناجات شیخ ابوالحسن خرقانی

نویسنده: امین الرحمن کیانی

شبی شیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ و مراد خواجه عبدالله انصاری بعد از عبادت و اوراد، با خداوند سبحان مناجات می کرد می گفت:« خداوندا! فردای قیامت به وقت آنکه نامه ی اعمال هر یکی به دست می دهند به کردار هر کسی برایشان نمایند، چون نوبت به من آید میدانم که چه جواب معقول گویم».

فی الحال به او ندا آمد: «یا ابوالحسن، آنچه روز محشر خواهی گفتن، اکنون بگو».

ابوالحسن گفت: «خداوندا چون مرا در رحم آوردی و بیافریدی در ظلمات عجزم بخوابانیدی و چون در وجود آوردی معده ای گرسنه را با من همراه کردی تا چون در وجود آمدم از گرسنگی میگریستم چون مرا در گهواره نهادی، پنداشتم که فرج آمد، پس دست و پایم را بستند و خسته ام کردم. چون عاقل و سخنگو شدم گفتم امروز آسوده نمایم، ولی به معلمم دادند و به چوب ادب، دمار از روزگارم بر آوردند و از وی ترسان می بودم. چون از آن در گذشتم شهوت بر من مسلّط کردی تا از تیزی شهوت به چیز دیگری نمی پرداختم و چون از بیم زنا و عقوبت فساد، زنی را نکاح کردم و فرزندانم در وجود آوردی و شفقت ایشان در درونم گماشته و در غم خوراک و لباس ایشان عمرم سپری کردی چون از آن در گذشتم پیری و ضعف بر من گماشته و درد اعضا بر من نهادی و چون از آن در گذشتم گفتم مگر چون وفات من برسد بیاسایم. ولی به دست ملک الموت گرفتارم کردی تا به تیغ بی دریغ جان من قبض کرد. چون از این گذشتم در لحد تاریکم نهادی و در آن تاریکی و عاجزی دو شخص فرستادی که خدای تو کیست و دین تو چیست و نبی تو کیست؟ و چون از جواب برستم از گورم بر انگیختی و در قیامت، ندامت نامه ام به دست دادی که«إقرا کتابک» بخوانم اعمال نامه ات را. خداوندا کتاب( اعمال نامه ی من) من این استکه گفتم، این همه مانع بود از اطاعت، و برای چندین تعب و رنج، شرط خدمت تو به جا نیاوردم. تو را از آمرزیدن و گناه عفو کردن مانع چیست؟

ندا آمد:« ای ابوالحسن تو را بیامرزیدم به فضل و کرم خود».

یادداشت: آیا احساس می کنی همه سال های گران بهای عمر را به بطالت گذرانده ای و چیزی نیندوخته ای؟ امّا همه چیز از دست نرفته است. هنوز وقت باقی است. برخیز و روحت را تعالی بخش. با گذشته جنگ مکن بلکه از آن فرا رو. می خواهی بدانی چگونه؟ با تسلیم خود به خدا، دست به درگاه بی نیاز او بلند کن و با تمام وجودت سخن بگو: «خداوندا تقصیرات، اشتباهات، شکست ها و گناهانم را نزد”تو” آورده ام مرا چنانکه هستم بپذیر، خطاهایم را با دریای کرامتت بشوی و مرا از آن خود ساز. زندگیم را الوهیت بخش»

یادداشت: خداوند مهرباندر کتاب آسمانی خود به آخرین پیامبر الهی می فرماید، از قول من به بندگانم بگو: «ای بندگانم! ای آنان که در گناه و خطا زیاده روی کرده اید از لطف و مرحمت خدا مأ یوس نگردید. قطعاً خداوند همه گناهان را می آمرزد و از خطاهایتان چشم پوشی می کند، چرا که او بسیار آمورزنده و بس مهربان است».

یادداشت: براستی اگر با ایمان و عشق به خدا رو کنیم، کاری نیست که خداوند برای ما انجام ندهد.

———————-

کتاب: یادداشتی از طرف خدا /مولف: امین الرحمن کیانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا