الله - خداوندمطالب جدید

مناجات شيخ ابوالحسن خرقاني

مناجات شيخ ابوالحسن خرقاني

نویسنده: امين الرحمن كياني

شبي شيخ ابوالحسن خرقاني، شيخ و مراد خواجه عبدالله انصاري بعد از عبادت و اوراد، با خداوند سبحان مناجات مي كرد مي گفت:« خداوندا! فرداي قيامت به وقت آنكه نامه ي اعمال هر يكي به دست مي دهند به كردار هر كسي برايشان نمايند، چون نوبت به من آيد ميدانم كه چه جواب معقول گويم».

في الحال به او ندا آمد: «يا ابوالحسن، آنچه روز محشر خواهي گفتن، اكنون بگو».

ابوالحسن گفت: «خداوندا چون مرا در رحم آوردي و بيافريدي در ظلمات عجزم بخوابانيدي و چون در وجود آوردي معده اي گرسنه را با من همراه كردي تا چون در وجود آمدم از گرسنگي ميگريستم چون مرا در گهواره نهادي، پنداشتم كه فرج آمد، پس دست و پايم را بستند و خسته ام كردم. چون عاقل و سخنگو شدم گفتم امروز آسوده نمايم، ولي به معلمم دادند و به چوب ادب، دمار از روزگارم بر آوردند و از وي ترسان مي بودم. چون از آن در گذشتم شهوت بر من مسلّط كردي تا از تيزي شهوت به چيز ديگري نمي پرداختم و چون از بيم زنا و عقوبت فساد، زني را نكاح كردم و فرزندانم در وجود آوردي و شفقت ايشان در درونم گماشته و در غم خوراك و لباس ايشان عمرم سپري كردي چون از آن در گذشتم پيري و ضعف بر من گماشته و درد اعضا بر من نهادي و چون از آن در گذشتم گفتم مگر چون وفات من برسد بياسايم. ولي به دست ملك الموت گرفتارم كردي تا به تيغ بي دريغ جان من قبض كرد. چون از اين گذشتم در لحد تاريكم نهادي و در آن تاريكي و عاجزي دو شخص فرستادي كه خداي تو كيست و دين تو چيست و نبي تو كيست؟ و چون از جواب برستم از گورم بر انگيختي و در قيامت، ندامت نامه ام به دست دادي كه«إقرا كتابك» بخوانم اعمال نامه ات را. خداوندا كتاب( اعمال نامه ي من) من اين استكه گفتم، اين همه مانع بود از اطاعت، و براي چندين تعب و رنج، شرط خدمت تو به جا نياوردم. تو را از آمرزيدن و گناه عفو كردن مانع چيست؟

ندا آمد:« اي ابوالحسن تو را بيامرزيدم به فضل و كرم خود».

يادداشت: آيا احساس مي كني همه سال هاي گران بهاي عمر را به بطالت گذرانده اي و چيزي نيندوخته اي؟ امّا همه چيز از دست نرفته است. هنوز وقت باقي است. برخيز و روحت را تعالي بخش. با گذشته جنگ مكن بلكه از آن فرا رو. مي خواهي بداني چگونه؟ با تسليم خود به خدا، دست به درگاه بي نياز او بلند كن و با تمام وجودت سخن بگو: «خداوندا تقصيرات، اشتباهات، شكست ها و گناهانم را نزد”تو” آورده ام مرا چنانكه هستم بپذير، خطاهايم را با درياي كرامتت بشوي و مرا از آن خود ساز. زندگيم را الوهيت بخش»

يادداشت: خداوند مهرباندر كتاب آسماني خود به آخرين پيامبر الهي مي فرمايد، از قول من به بندگانم بگو: «اي بندگانم! اي آنان كه در گناه و خطا زياده روي كرده ايد از لطف و مرحمت خدا مأ يوس نگرديد. قطعاً خداوند همه گناهان را مي آمرزد و از خطاهايتان چشم پوشي مي كند، چرا كه او بسيار آمورزنده و بس مهربان است».

يادداشت: براستي اگر با ايمان و عشق به خدا رو كنيم، كاري نيست كه خداوند براي ما انجام ندهد.

———————-

كتاب: يادداشتي از طرف خدا /مولف: امين الرحمن كياني

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن