معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

منع تاسيس احزاب دينى وابسته يا ديكتاتور صفت در ليبى

aks-2

  به رغم توقع بسيارى از پيگيران مسايل سياسى ليبى، قانونى در اين كشور به تصويب رسيد كه فعاليت احزاب اسلامى انحصارگرا را منع مى كند و با هر گونه همكارى احزاب با طرفهاى خارجى مخالف است. شوراى ملى انتقالى ليبى، قانونى را تصويب كرد كه به موجب آن تاسيس و فعاليت هر حزبى كه مبناى خود را "دين"، "قبيله" يا "منطقه" قرار دهد، ممنوع شده است.ش

»»»
قالب وردپرس