عقیده

 • Photo of پایان حیات و پدیده مرگ

  پایان حیات و پدیده مرگ

  پایان حیات و پدید مرگ  /  یوسف سلیمان زاده قرآن کریم، مرگ را واپسین مرحله ی زندگی دنیا و اغاز زندگی جدیدی معرفی می کند. ذهن های مادی که همه چیزشان با محسوسات و امور مادی است، نهایت دست و پا زدن و تلاش خود را انجام می دهند تا با نفی واقعیت و انکار آن، فساد خود در زمین را توجیه کرده و از خود رفع مسؤلیت نموده و تحت فرمان غرایز چند صباحی از زندگی دنیوی را با…

  ادامه »»»
 • Photo of ایمان به قضا و قدر

  ایمان به قضا و قدر

  ایمان به «قضا و قدر » استاد ناصر سبحانی بعد از مسئله ایمان به خدا و آخرت یکی از مسائل بسیار مهم دیگر که مطرح است و بدون آن انسان نمی تواند بنده ی خدا باشد و عبادت و بندگی خدا را به صورت کامل انجام دهد، مسئله «قضا و قدر» است. توضیح این که: انسان مسلمان باید چنین معتقد باشد که خداوند متعال از همه چیز خبر دارد، و همه چیز را می داند، و قدرت و توانایی این…

  ادامه »»»
 • Photo of وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دا

  وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دا

  وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دارد؟ فتح الله گولن "وحدت الوجود" که معنی لغوی آنرا یگانگی وجود گفته میتوانیم، بیشتر در بین متصوفین مطرح است. با آنکه "وحدت الوجود" از نظر بسیاری یک مسئله ذوقی و حالی است، بازهم عده یی به آن پوشش فلسفی داده و خواسته اند برداشت خاصی از آن داشته باشند. و عده یی دیگر هم هیچ تفاوتی میان وحدت الوجود و وحدت موجود "مونیزم" قایل نیستند.برداشت انسانها از "وحدت الوجود" که جایگاه…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن